Astăzi, 21.02.2023 si – a desfășurat lucrările consiliul profesoral nr. 3, în cadrul căruia au susținut public rezolvarea unui Studiu de caz, pentru confirmare gradului didactic Doi , Munteanu  Olga,  educator.
Pentru conferințele gradului didactic Doi, dna Tihon Elena,  educator  a prezentat o sinteză a activității didactice din ultimii ani, un Raport de supraveghere.
Comisia de evaluare internă și atestare a examinat minuțios Portofoliul si Materialele aferente arestării.  In final ambele cadre didactice au fost promovate .
Felicitări stimate colege si succese mari.