Conform Ordinului Ministerului Sănătăți nr.638 din 12.08.2016, cu privire la implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova și a Legii nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, la solicitarea Primăriei, a intervenit cu demersuri către ANSA și CSP Chișinău pentru a se expune asupra rapoartelor de încercări vizând calitatea apei potabile din instituțiile de învățământ general, prezentate de Societatea pe acțiuni „Apă-Canal Chișinău”, în contextul stabilirii conformității apei pentru copii instituțiilor de învățământ general.

Conform răspunsurilor către DGETS, calitatea apei corespunde prevederilor „Norme sanitare privind calitatea apei potabile”, aprobate prin HG nr.934/2007 atât la indicatorii sanitaro-chimici cât și microbiologici în toate instituțiile de învățământ investigate și poate fi utilizată fără careva restricții.

De menționat, că monitorizarea calității apei din blocurile alimentare de la școli și grădinițele din municipiu se face permanent, pe tot parcursul anului.
Fișier atașat: Apă potabilă gradiniță